W Uzdrowisku zrewitalizują wieżę ciśnień
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    czwartek, 08 listopada 2018 19:37    Drukuj

No i stało się. Projekt, o którym od jakiegoś czasu głośno się mówiło został sfinalizowany. Znajdująca się na placu należącym do spółki "Uzdrowisko Busko - Zdrój" S.A. wieża ciśnień zostanie gruntownie zmodernizowana i wyremontowana.

 


UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. podpisało z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” Spółka Akcyjna umowę o wartości 6.850.708,32 zł na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego” w ramach projektu pn. „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień” w ramach projektu nr: RPSW.07.02.00-26-0031/16 pt.: „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Działanie RPSW.07.02.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

alt

Budynek nazywany Wieżą Ciśnień nie jest obecnie użytkowany od wielu lat, brak konserwacji i warunki atmosferyczne (w tym buski mikroklimat) odcisnęły na nim swoje piętno, wymaga więc kompletnego remontu i renowacji. Rewitalizacja jest częścią większego projektu, w ramach którego nadbudowane zostaną o jedną kondygnację Przychodnia Uzdrowiskowa, Oddziały II i III Zakładu Przyrodoleczniczego. Budynek Wieży Ciśnień jest obiektem zabytkowym, którego potencjał nie był dotychczas wykorzystywany. Realizacja projektu wpłynie z jednej strony na poprawę estetyki przestrzeni uzdrowiskowej, z drugiej zaś strony wykorzystany zostanie budynek z dużym komercyjnym potencjałem.
W ramach zaplanowanych robót wykonana zostanie nadbudowa oraz przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na restaurację i punkt widokowy oraz wyposażenie budynku, w tym montaż instalacji do wytwarzania piwa.

Poprawiony ( czwartek, 13 grudnia 2018 20:29 )