W Bochni powstaje tężnia solankowa
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    niedziela, 17 marca 2019 10:16    PDF Drukuj Email

W Bochni ma powstać najnowocześniejsza tężnia. Inwestycja, która powinna zakończyć się w sierpniu br., współfinansowana jest z kasy Unii Europejskiej.   


Władze miasta planując budowę tężni wzięły pod uwagę ogromne korzyści lecznicze, jakie niosą ze sobą tego typu obiekty.
Pierwsze tężnie powstały w XVII w. i pierwotnie służyły do zagęszczania solanki w toku produkcji soli konsumpcyjnej i leczniczej. Z czasem zauważono, że powietrze wokół nich nasycone jest aerozolem i wtedy rozpoczęto stosować tężnie w celach leczniczych.
Inhalacje przy tężniach solankowych pozwalają na „odtrucie” organizmu, który na co dzień narażony jest na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Spaliny samochodowe, niska emisja zanieczyszczeń, zanieczyszczenia przemysłowe – to stałe zagrożenia dla naszego zdrowia.

Tymczasem tężnie solankowe powodują powstanie specyficznego „mikroklimatu”, z którym spotykamy się np. podczas pobytu nad morzem. Godzinna inhalacja solanką zapewnia dostarczenie do organizmu sporej dawki jodu – porównywalną z trzydniowym pobytem nad morzem.
To idealne rozwiązanie dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego (w tym również przewlekłe i nawracające stany zapalne), dla alergików (także cierpiących na alergie skóry) oraz osób mających problemy z tarczycą, czy nadciśnieniem.

alt

W szczególności z inhalacji solankowych korzystać powinny osoby mieszkające w dużych aglomeracjach, w dużym skupisku przemysłowym oraz palacze tytoniu.
Tężnia solankowa zlokalizowana ma być na terenie PSP nr 2 w pobliżu boiska sportowego i mieć wymiary 40 na 50 m. Obiekt będzie wyposażony w baterie słoneczne, z których energię wykorzysta się do poruszania pompy zamontowanej w tężni solankowej, do ogrzewania siedzeń w komorze inhalacyjnej, a także do oświetlenia terenu. Wewnątrz obiektu zlokalizowana zostanie komora inhalacyjna oraz fontanna.
Obiekt służył będzie mieszkańcom oraz turystom głównie w profilaktyce leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych oraz nadciśnienia. Wstęp do niego będzie bezpłatny z wyjątkiem korzystania z komory inhalacyjnej.
Nazwa projektu: „Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni”
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 6. Dziedzictwo regionalne
Działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie: 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 7.050.400,02 zł
Kwota dofinansowania: 3.681.320,77 zł
Jednostka realizująca: Gmina Miasta Bochnia
Okres realizacji projektu: 31.12.2015 r. – 31.08.2019 r.
Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Bochni poprzez wyeksponowanie dziedzictwa salinarnego stanowiącego o niepowtarzalnym charakterze miasta.

alt

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa obiektu tężni solankowej wraz z towarzyszącymi obiektami rekreacyjnymi, obiektami małej architektury i elementami infrastruktury technicznej. Zadanie inwestycyjne obejmować będzie następujące elementy:
•    tężnię z komorą inhalacyjną,
•    układ komunikacyjny,
•    plac manewrowy,
•    zieleń,
•    obiekty sportowe
•    plac zabaw z siłownią zewnętrzną

Artykuł powstał w oparciu o materiały zamieszone na oficjalnym portalu miasta bochnia.eu i z wykorzystaniem zdjęcia autorstwa Rafała Stachurskiego

Poprawiony ( piątek, 12 kwietnia 2019 10:23 )