Kazimierz Dolny – miasto na skraju Wyżyny Lubelskiej
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    sobota, 08 grudnia 2018 15:37    PDF Drukuj Email

Należy do grupy najpopularniejszych miejscowości turystyczno – wypoczynkowych w naszym kraju. Posiada wiele walorów w postaci zabytków, charakterystycznych obiektów architektonicznych czy wreszcie jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych o dużym znaczeniu. Do tych ostatnich należą m.in. Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych czy Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, goszczący wielu znakomitych ludzi filmu nie tylko z kraju. Kazimierz Dolny jest także swoistą mekką dla artystów.Kazimierz Dolny, zwany też potocznie Kazimierzem nad Wisłą, to miasto zlokalizowane administracyjnie w województwie lubelskim, na skraju Płaskowyżu Nałęczowskiego, będącego zachodnią częścią Wyżyny Lubelskiej. Usytuowane jest na prawym brzegu Wisły, w jej dolnym biegu.
Najstarsze wzmianki o Kazimierzu Dolnym pochodzą z XII wieku, a górujący nad miastem zamek to budowla zbudowana przez Kazimierza Wielkiego. To on w I połowie XIV wieku nadał osadzie prawa miejskie. Miasto należało do głównych ośrodków handlu, głownie zbożem, które Wisłą spławiano do Gdańska. Rozwijało się też browarnictwo i zarazem eksport piwa, a okres rozkwitu datowany jest na okres pomiędzy XVI a XVII wiekiem. W tym czasie bogactwo miasta liczone było w ilości zlokalizowanych w nim spichrzów. Jednak bujny rozkwit przerwały wojny szwedzkie, ba spowodowały nawet upadek gospodarczego znaczenia miasta.

alt

Administracyjnie Kazimierz Dolny znajdował się kolejno w obszarze zaboru austriackiego (od 1795 roku), w Księstwie Warszawskim (lata 1809 – 15) oraz w Królestwie Polskim. A skoro jesteśmy w XIX wieku to należy wspomnieć, że pod jego koniec miasto stało się jedną z bardziej znanych miejscowości letniskowych. A do rozwoju turystyki przyczyniła się m.in. budowa linii kolejowej przebiegającej przez nieodległe Puławy. Później w okresie międzywojennym, pobyt w Kazimierzu Dolnym upodobali sobie szczególnie malarze, organizując liczne plenery.

alt

Po zakończeniu II wojny światowej ten ostatni element wykorzystali również studenci Akademii Sztuk Pięknych, głownie z Warszawy i Krakowa. Obok studentów do miasta zaczynają sukcesywnie przyjeżdżać turyści i to coraz liczniej. Interesują się nie tylko zabytkami ale również cenią sobie walory krajobrazowe przełomowego odcinka dolnej Wisły czy krawędzi Wyżyny Lubelskiej, porozcinanej licznymi wąwozami lessowymi.

alt

A skoro wspomniałem o zabytkach to do grona najważniejszych zaliczymy gotycko – renesansowy kościół farny, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z gotycką wieżą strażniczą (najprawdopodobniej z XIV wieku) i późnogotycko – renesansowego zamku dolnego z początków XVI wieku. W malowniczym Rynku wzrok przyciągają zabytkowe kamienice podcieniowe z różnych okresów. W innej części miasta, tuż przy drodze w kierunku Puław, znajdziemy pochodzący z I połowy XVII wieku dawny spichlerz, a w tzw. części willowej miasta zabytkowe domy drewniane, pełniące niegdyś funkcje pensjonatów czy domów letniskowych (dzisiaj pieczołowicie odbudowane i odrestaurowane stanowią własność wielu znanych ludzi kultury oraz sztuki).

alt

Kazimierz Dolny to również miasto, w którym organizowanych jest wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym. Do najbardziej znanych należy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, któremu towarzyszą Targi Sztuki Ludowej oraz odbywający się na przełomie lipca i sierpnia Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”.

alt

Do opisanej miejscowości dotrzemy z Puław kierując się na południe drogą wojewódzką nr 824 lub z Opola Lubelskiego tą samą drogą ale w kierunku północnym (ok. 32 km).

alt

alt

Poprawiony ( niedziela, 06 stycznia 2019 16:27 )