Rezerwat Biesak – Białogon
Wpisany przez Zbigniew Piotr Kotarba    czwartek, 16 lutego 2017 19:57    PDF Drukuj Email

altJest najmniejszym i zarazem najmłodszym kieleckim rezerwatem geologicznym, zlokalizowanym w południowo – zachodniej części miasta. Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry (ok. 366m n.p.m.), będącej częścią Pasma Posłowickiego. Obejmuje swym zasięgiem dawny kamieniołom piaskowców kwarcytowych wraz z przylegającymi bezpośrednio do niego obszarami leśnymi.

Rezerwat Biesak – Białogon został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 roku. Jest to rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczno – glebowy, skalnych form tektonicznych i erozyjnych). Znajdziemy tam wychodnie skał ordowickich i kambryjskich, wykazujących wiele ciekawych zjawisk tektonicznych jak np. złożony system uskoków czy lustra tektoniczne.

alt

Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry w Paśmie Posłowickim, w prostej linii ok. 6 kilometrów od centrum miasta w kierunku południowo – zachodnim i ok. 1 kilometra na południe od ulicy Krakowskiej.
Obszar chroniony o powierzchni nieco ponad 13 ha obejmuje dawny kamieniołom piaskowców kwarcytowych wraz z otaczającymi go obszarami leśnymi. Odsłaniają się tam mułowce i piaskowce z dolnego kambru, a także piaskowce z wkładkami iłów i mułowców z dolnego ordowiku. W tych ostatnich osadach znajdziemy też cienką warstewkę bentonitu (skały powstającej w morzu z osadów pochodzenia wulkanicznego). Ten ostatni ślad wskazuje, że na obszarze Gór Świętokrzyskich w owym czasie znajdowały się wulkany.

alt

Przy wnikliwym oglądzie ułożenia skał znajdziemy w nich szereg zjawisk tektonicznych, w tym złożony system pionowych i poziomych uskoków oraz liczne lustra tektoniczne z rysami wskazującymi na rzeczywisty kierunek ruchu warstw skalnych.
Dodam, że we wspomnianym rezerwacie znajdziemy najstarsze w Górach Świętokrzyskich skały, których wiek przekracza 500 mln lat.
Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, a zimą na akwenie tworzy się gruba warstwa lodu. W ciepłych porach roku, szczególnie latem, wokół rezerwatu znajdziemy wiele gatunków rzadkich roślin oraz bogactwo gatunków fauny. Teren rezerwatu, z uwagi na jego walory krajobrazowe, warto odwiedzić o każdej porze roku.
W grudniu 1991 roku rezerwat włączony został w obszar Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Nieopodal rezerwatu przechodzi żółty szlak spacerowy o długości około 60 km., poprowadzony po obrzeżach miasta.

Poprawiony ( poniedziałek, 20 lutego 2017 20:06 )